Et beslutningsværktøj til gavn for de svageste ældre
GERI-kufferten
Vinder af Silver Economy Awards 2018
GTP

Generisk Telemedicinsk Platform

GTP giver mulighed for hurtigt at få pilotprojekter fra ide til afprøvning, så vi i Region Syddanmark kan få erfaringer med opsamling, deling og anvendelse af sensor-, hjemmemonitorerings- og PRO-data. Her kan ideer modnes, businesscasen stå sin prøve og her kan muligheder og forhindringer på vejen afprøves i et sikkert set-up. Platformen er generisk og giver mulighed for hurtigt og uden store investeringer at komme i gang med pilotprojekter.

Hvorfor Generisk Telemedicinsk Platform?

GTP er en platform til opsamling og visning af sensor-, hjemmemonitorerings- og PRO-data og giver mulighed for hurtigt at få pilotprojekter fra ide til afprøvning, så vi i Region Syddanmark kan få erfaringer med opsamling, deling og anvendelse af sensor-, hjemmemonitorerings- og PRO-data. Her kan ideer modnes, businesscasen stå sin prøve og her kan muligheder og forhindringer på vejen afprøves i et sikkert set-up

COLAB PLUG & PLAY

Lab er et unikt test- og demonstrationslaboratorium, der understøtter virksomheder, kommuner og sygehuse. Vi gør det muligt at teste, at en velfærdsteknologi lever op til relevante standarder, før den implementeres i drift. På den måde gør vi din vej fra idé til marked kortere

STATE-OF-THE-ART TESTFACILITETER

Plug & Play Lab stiller state-of-the-art testfaciliteter til rådighed på kommercielle vilkår kombineret med teknologisk service og vejledning.

I CoLab Plug & Play får du adgang til vejledning om udvikling af velfærdsteknologiske produkter.

Du kan få testet og afprøvet dit produkt i afgrænsede driftslignende miljøer, der sikrer, at produkterne har en tilstrækkelig modenhed, før eventuel implementering i drift.

CoLab Plug & Play inddrager borgere og sundhedsfagligt personale i testen, så produkterne bliver afprøvet i virkelighedsnære brugssituationer.

Brug af GTP i kommunen

GTP kan understøtte kommunerne i det tværsektorielle arbejde. Her er det især borgere der har kontakt til lægepraksis, kommune og sygehuset. GTP kan hjælpe kommunen med at få et større overblik over borgeren fx. om borgeren har fået foretaget en blodprøve eller er blevet spurgt ind til specifikke ting. Data fra blodprøven eller svaret fra borgeren omkring et spørgsmål kan vises i GTP og giver derfor alle aktører (sygehus, kommune og lægepraksis) et bredt samlet tværsektorielt overblik, til gavn for et effektivt borgerbehandlingsforløb.

GTP har været med i kommunale projekter, som kan findes her

Brug af GTP på sygehus 

Ved Syddansk Sundhedsinnovation understøtter vi regionens sygehuse, psykiatriske og sociale tilbud i at udvikle og implementere løsninger, der kan øge effektiviseringen samt bidrage til højere patientoplevet kvalitet. GTP gør det muligt hurtigt at komme fra projektide til afprøvning, hvor det er muligt at vise sensor, hjemmemonitorerings- eller PRO data uanset, hvor data er opsamlet. GTP er ligeledes platformen, hvor data kan deles på tværs af sektorer mellem patient, kommune, praktiserende læge og sygehus.

Interesseret i at høre mere? 

– Kom i kontakt med os her eller skriv til os på gtp@rsyd.dk

pa_winner
GTP vandt Silver Economy Awards i 2018
dependent-dementia-woman-old-70578
Læs mere om GERI-kuffert projektet

Syddansk Sundhedsinnovation er Region Syddanmarks stab for sundhedsinnovation

  1. Vi arbejder for et styrket fællesskab
  2. Vi tør udfordre og nytænke
  3. Vi tænker stort, starter småt, skalerer hurtigt
  4. Vi laver løbende forbedringer

Vores nøgleord er innovation, brugerinddragelse, telesundhed, digitalisering, servicedesign, robotter, logistik, teknologiudvikling og offentlig-privat samarbejde.