GERI-kuffert projektet

GERI-kufferten er et telemedicinsk værktøj til styrket samarbejde omkring de svageste ældre. Den leverer hurtig digital deling af objektive målinger foretaget i borgens hjem og understøtter vidensdeling på tværs af sektorer.

Baggrund

I år 2035 vil antallet af 80+-årige være øget med 100 %, og antallet af hospitalssenge reduceret med mindst 20 %.

GERI-kufferten skal være med til at sikre nye måder til tidlig opsporing af sygdom, hvilket er nødvendigt for at forebygge sygdom og akutte indlæggelser af ældre medicinske og geriatriske patienter/borgere.

GERI-kufferten projektet er en fortsættelse af PAATH (Prevention of Acute Admission by TeleHealth) – læs mere her. GERI-kufferten er en udvidelse med 3 kommuner ift. PAATH, så der nu er 4 fynske kommuner med i projektet, nærmere bestemt Fåborg-Midt, Svendborg-, Nordfyn- og Kerteminde kommune.

Generisk Telemedicinsk Platform skal sikre at fagpersonalet altid har adgang til visning af patient data, uanset om de er på farten eller på kontoret.

Formål

Projektet har til formål, at styrke det tværsektorielle samarbejde imellem kommuner, praktiserende læger og sygehuse mht. opsporing af funktionstab og sygdom, så de sundhedsprofessionelles får bedre muligheder for at vurdere om nyopstået sygdom hos de svageste ældre medicinske patienter kræver akut indlæggelse eller kan behandles i hjemmet.

Konklusion

Projekt er ikke afsluttet.

Omtale

Ældresagen: Faaborg-Midtfyn kommune får en GERI-kuffert

Odense universitet Hospital: GERI-kufferten – et beslutningsværktøj til gavn for de svageste ældre

FMK indblik: link

Februar 2017
Projektstart
Februar 2017
September 2017
Teknisk opgradering
September 2017
November 2017
Undervisning
November 2017
August 2018
Implementering
August 2018
Januar 2018
Go live
Januar 2018
December 2018
Midtvejsevaluering
December 2018
December 2019
Slutevaluering
December 2019
2020
Projektet afsluttes
2020