Hjerneskaderehabilitering

Projekt ”Hovedsagen for unge i Region Syddanmark – sammen om neurorehabilitering” har til formål at tilbyde 15 – 30 årige, med en erhvervet hjerneskade, en rehabilitering som tilstræber at de kan leve et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Baggrund

Projekt ”Hovedsagen for unge i Region Syddanmark – sammen om neurorehabilitering” har til formål at tilbyde 15 – 30 årige, med en erhvervet hjerneskade, en rehabilitering som tilstræber at de kan leve et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Formål

Samarbejdet mellem Patient og pårørende, specialistteam på sygehuset, kommuner og almen praksis skal understøttes på GTP. Den udviklede tekniske løsning skal være generisk ift. understøttelsen af forløbsprogrammet for personer med erhvervet hjerneskade i Region Syddanmark.

Volumen

  • 15-30 årige med erhvervet hjerneskade

Målepunkter/ Succeskriterier

  • At der er udviklet fagligt relevante visninger for de fagpersoner, der indgår i patientens samlede rehabiliteringsforløb.
  • At platformen bliver tilgængelig for relevante samarbejdsparter omkring den enkelte unge/patient og at brugere af systemet oplever systemet som en væsentlig støtte i arbejdet med at skabe sammenhæng på tværs af sektorerne.
  • At borgeren/patienten selv kan tilgå relevante data og evt. aftaler og oplever ”patientens plan” som en hjælp og som en styrkelse af patientens egen inddragelse og ansvar i den rehabilitering, der foregår.

Opnåelse

  • Der er udviklet fagligt relevant visning ift. den rehabiliteringsplan der udarbejdes i HFU.
  • Fanebladet er navngivet ”Neurorehabilitering” og er tilgængeligt i GTPs driftmiljø.

Konklusion

Der blev igangsat en pilotafprøvning som blev sat i bero pba. udmelding fra kommunerne om at man ikke ønsker at arbejde videre med GTP.
Projektets mål og formål ift. udvikling af GTP inden for hjerneskaderehabilitering er derfor ikke opnået.

Marts 2013
Projektstart
Marts 2013
Marts 2014
Projektet afsluttes
Marts 2014