Hjerterehabilitering projekt

Når hjertelægen visiterer patienten til hjerterehabilitering og taster patientens data ind i GTP, føres patientens data automatisk over i den elektroniske patientjournal COSMIC.

At der er fuld integration mellem GTP og COSMIC betyder, at lægen kun skal skrive data ind ét sted – dermed undgås dobbeltregistrering.

Baggrund

Projekt Hjerterehabilitering er forankret i Syddansk Sundhedsinnovation , der har arbejdet videre med resultaterne fra partnerskabsprojektet ”Gode rammer for hjerterehabilitering” (Maj 2008-April 2010). Partnerskabsprojektet har udviklet et rehabiliteringstilbud til patienter med iskæmisk hjertesygdom, der bor i Faaborg-Midtfyn Kommune og Nyborg Kommune.

Partnerne var:
OUH Svendborg Sygehus,
Faaborg-Midtfyn Kommune,
Nyborg Kommune,
almen praksis i de to kommuner, Hjerteforeningen og Region Syddanmark.

Formål

Når hjertelægen visiterer patienten til hjerterehabilitering og taster patientens data ind i GTP, føres patientens data automatisk over i den elektroniske patientjournal COSMIC.

At der er fuld integration mellem GTP og COSMIC betyder, at lægen kun skal skrive data ind ét sted – dermed undgås dobbeltregistrering.

Konklusion

Når hjertelægen visiterer patienten til hjerterehabilitering og taster patientens data ind i GTP, føres patientens data automatisk over i den elektroniske patientjournal COSMIC.

At der er fuld integration mellem GTP og COSMIC betyder, at lægen kun skal skrive data ind ét sted – dermed undgås dobbeltregistrering.

Maj 2015
Projektstart
Maj 2015
December 2015
Projektet afsluttes
December 2015