Kræftrehabilitering

Indholdsfortegnelse

  • Oversigt
  • Baggrund & Formål
  • Tidsplan

Baggrunden for projektet ”It-understøttelse af forløbsprogram for kræft” er den fælles ”Implementering af forløbsprogram for rehabilitering og palliation (smertebehandling) i forbindelse med kræft”

Baggrund

Baggrunden for projektet ”It-understøttelse af forløbsprogram for kræft” er den fælles ”Implementering af forløbsprogram for rehabilitering og palliation (smertebehandling) i forbindelse med kræft”, som blev godkendt af kommuner, almen praksis og sygehuse i Region Syddanmark i 2013. Her blev alle tre sektorer enige om en fælles plan, der skal sikrer et godt forløb og sammenhæng for kræftpatienten og de pårørende.

Formål

GTP, i sin nuværende version, videreudvikles for at kunne it-understøtte forløbsprogrammet for kræft. Region Syddanmark, ved Syddansk Sundhedsinnovation, inddrager brugerne i dette analysearbejde, der danner grundlag for teknikernes videreudvikling af platformen.

Konklusion

Der blev igangsat et analysearbejde som blev sat i bero pba. udmelding fra kommunerne om at man ikke ønsker at arbejde videre med GTP.

Maj 2014
Projektstart
Maj 2014
September 2014
Implementering
September 2014
September 2016
Projektet afsluttes
September 2016