Min plan - Fælles Psykiatriindsats

Projektet ‘Min Plan ‘ Fælles Psykiatriindsats’ omhandler samarbejdet mellem parterne i lokal- og socialpsykiatrien i Haderslev.

Der er i projektret taget udgangspunkt i det, der allerede var udviklet til projektet SC Vestjylland.

Baggrund

 Projekt Fælles Psykiatriindsats i Haderslev er et samarbejdsprojekt mellem Haderslev Kommune og Region Syddanmark I projektet er der udviklet en køreplan, som beskriver de arbejdsgange, der skal bidrage til at sikre dette. Endvidere et det et væsentligt redskab i projektet, at man har en fælles plan for den enkelte borger og et fælles system til informationsudveksling.

Projektet ‘Min Plan ‘ Fælles Psykiatriindsats’ omhandler samarbejdet mellem parterne i lokal- og socialpsykiatrien i Haderslev.
Der er i projektret taget udgangspunkt i det, der allerede var udviklet til projektet SC Vestjylland.

Formål

Formålet med Projektet Fælles Psykiatriindsats er at sikre, at borgere med en psykiatrisk lidelse modtager en sammenhængende og koordineret behandlingsindsats på tværs af sektorer og instanser.
Succeskriterier

  • At etablere en brugbar fane i GTP på baggrund af allerede udviklet funktionalitet
  • At alle parter i forløbet kan tilgå og redigere den fælles handleplan for patienterne
  • At gå i drift hurtigst muligt
 

Konklusion

Status for Fælles psykiatriindsats. 16 aktive brugere 14 patienter. Alle data er dobbeltregistreret, så der er ikke behov for at eksportere data. Fremadrettet: Sikker post mellem lokal psykiatri og kommunen. Borgenen får planen udleveret i print. Jobcentret bliver omdrejningspunkt da de lovmæssigt er pålagt at lave ’Min plan’

Januar 2014
Projektstart
Januar 2014
September 2015
Projektet afsluttes
September 2015