COLAB PLUG & PLAY

COLAB PLUG & PLAY Lab er et unikt test- og demonstrationslaboratorium, der understøtter virksomheder, kommuner og sygehuse. Vi gør det muligt at teste, at en velfærdsteknologi lever op til relevante standarder, før den implementeres i drift. På den måde gør vi din vej fra idé til marked kortere

State-of-the-art testfaciliteter

Plug & Play Lab stiller state-of-the-art testfaciliteter til rådighed på kommercielle vilkår kombineret med teknologisk service og vejledning.

I CoLab Plug & Play får du adgang til vejledning om udvikling af velfærdsteknologiske produkter. 

Du kan få testet og afprøvet dit produkt i afgrænsede driftslignende miljøer, der sikrer, at produkterne har en tilstrækkelig modenhed, før eventuel implementering i drift. 

CoLab Plug & Play inddrager borgere og sundhedsfagligt personale i testen, så produkterne bliver afprøvet i virkelighedsnære brugssituationer.

COLAB PLUG & PLAY testfacilitet