Hvad er GTP?

GTP giver mulighed for hurtigt at få pilotprojekter fra ide til afprøvning, så vi i Region Syddanmark kan få erfaringer med opsamling, deling og anvendelse af sensor-, hjemmemonitorerings- og PRO-data. Her kan ideer modnes, businesscasen stå sin prøve og her kan muligheder og forhindringer på vejen afprøves i et sikkert set-up. Platformen er generisk og giver mulighed for hurtigt og uden store investeringer at komme i gang med pilotprojekter.

Data opsamlet af borgeren i eget hjem bliver via GTP synligt for alle relevante parter, der er involveret i borgerens behandlingsforløb, fordi sygehus, almen praksis og kommunerne alle kan tilgå samme data og viden. GTP er integreret i Region Syddanmarks EPJ, som er klinikernes kernesystem, og GTP gør det derfor muligt hurtigt at komme fra projekt idé til afprøvning, uden klinikeren skal forholde sig til andre systemer. Det betyder, at borgeren kan levere data og tilbydes telemedicin hurtigt. GTP er værktøjet i Region Syddanmark, hvor vi hurtigere og billigere modner ideerne og omsætter dem til konkrete digitale sundhedstilbud for borgerne.