Hvad kan GTP?

GTP giver mulighed for hurtigt at få pilotprojekter fra ide til afprøvning, så vi i Region Syddanmark kan få erfaringer med opsamling, deling og anvendelse af sensor-, hjemmemonitorerings- og PRO-data. Platformen er generisk og giver mulighed for hurtigt og uden store investeringer at komme i gang med mange forskelligartede pilotprojekter, hvor man ønsker at opsamle, dele eller blot vise data opsamlet hos borgere eller på tværs af sektorer.

GTP kan opsamle hjemmemonitorerings-, sensor- og PRO-data og vise forskelligartet data på en ensartet og genkendelig måde, så klinikerne kan få overblikket over den enkelte borger samt anvende de opsamlede data, når der skal lægges behandlingsplaner. Ligesom GTP kan vise data fra Laboratoriesvarportalen, kan afsende edifacter, anvendes til koordinering og konfigureres, så den passer til et hvert forløb.

På den måde kan der laves en brugerdefineret opsætning af platformen til hvert enkelt projekt, hvor projektet definerer hvilke data der skal fx opsamles, hvordan de skal vises, hvem de fx skal deles med og om der også vil være behov for at borger kan tilgå platformen (via NemID-login), eller fx en kalenderfunktion til koordinering på tværs.

Data opsamlet af borgeren i eget hjem bliver via GTP synligt for alle relevante parter, der er involveret i borgerens behandlingsforløb, fordi sygehus, almen praksis og kommunerne alle kan tilgå samme data og viden. GTP er integreret i Region Syddanmarks EPJ, som er klinikernes kernesystem, og GTP gør det derfor muligt hurtigt at komme fra projekt idé til afprøvning, uden klinikeren skal forholde sig til andre systemer.

  • Til pilotafprøvninger
  • Til opsamling af hjemmemonitorerings-, sensor- og PRO-data
  • Til deling af hjemmemonitoreringsdata på tværs af sektorer (sygehus, kommune, praksis almen praksis)