Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI)

Syddansk Sundhedsinnovation er Region Syddanmarks stab for sundhedsinnovation

Syddansk Sundhedsinnovations mission
Vi samskaber løsninger til fremtidens sundhedsvæsen

Vores vision
Vi vil være et center for excellent sundhedsinnovation

Videnscenter idet vi indsamler og formidler viden, vi bidrager til kompetenceudvikling og vi fungerer som vejviser for innovationssamarbejder.

Konsulenthus idet vi faciliterer brugerinvolvering, vi gennemfører test og udvikling af produkter og services, vi analyser behov og muligheder, vi regner på gevinster, vi formidler offentlig Privat Innovation (OPI) og vi hjælper med funding.

Projekthus idet vi kan varetage programledelse eller projektledelse og vi kan agere projektpartner eller netværkspartner.

Vi løser opgaver indenfor en række fagligheder:

  • Telemedicin
  • Digitalt samarbejde
  • Digital infrastruktur
  • Virksomhedssamarbejde og teknologiudvikling
  • Robotinteraktion og logistik
  • Servicedesign
  • Sundhedsarkitektur

Herudover arbejder vi bredt med at understøtte Region Syddanmarks Innovationsstrategi,regionens 8 politiske pejlemærker og sundhedsvision.

Organisering

Syddansk Sundhedsinnovation er en stabsfunktion i Region Syddanmark. Vi bor i Forskerparken i Odense og er organiseret med en direktion og 3 enheder:

  • Innovativt Byggeri og Drift
  • Digital Innovation
  • Styring og Kvalitet

Enhederne består af en række teams, som er ansvarlig for hver deres opgaveområder. GTP er forankret under teamet “Digitalt Tværsektorielt Sundhedssamarbejde

Find medarbejder fra SDSI her .