Vandrejournal for gravide

Klinikerne ser et stort behov for en fælles elektronisk svangrejournal, og anser GTP som en løsning, der med de nødvendige tilretninger og integrationer vil kunne opfylde dette behov. Generelt opleves det som et værktøj, der er let at arbejde i, men det påpeges, at dobbeltregistreringer ikke er acceptabelt i en driftssituation eller i pilotafprøvning i større skala

Baggrund

Den overordnede ambition for etablering af svangreforløbet i GTP har været at finde en erstatning for blanketten ”vandrejournalen” som bæres af den gravide i den brune konvolut, og som i dag anvendes over hele landet til dokumentation og kommunikation mellem privatpraktiserende læge, fødested og jordemor. I svangreforløbet anvendes også ”svangerskabsjournalen” som er en papirblanket, der udgør henvisningen fra almen praksis til fødested og jordemor.

Fanebladet ”Svangreforløb” i GTP er i udgangspunktet udviklet af IBM ifm. et udbud i Region Sjælland og indeholder det samlede datasæt fra ”svangerskabsjournalen” og ”vandrejournalen”. Løsningen er inden igangsætning af minipilotafprøvningen kvalificeret af en klinisk referencegruppe sammensat af repræsentanter fra fødesteder og almen praksis i Region Syddanmark.

Formål

Formålet med minipilotafprøvningen er jf. projektbeskrivelsen
”…at få erfaring med indtastning af rigtige patientdata i GTP og sikre at dataindholdet i Svangreforløbet i GTP er komplet ift. de kliniske behov og understøtter den kliniske refleksion og arbejdsgangene i svangreomsorgen.

Etableringen af en elektronisk svangre- og vandrejournal for gravide i GTP har til formål dels at afprøve GTP’s generiske aspekter og dels på sigt at erstatte den papirbaserede vandrejournal.

Konklusion

Der har været stor opbakning og konstruktiv tilgang til afprøvning af løsningen fra de kliniske brugere.
Klinikerne ser et stort behov for en fælles elektronisk svangrejournal, og anser GTP som en løsning, der med de nødvendige tilretninger og integrationer vil kunne opfylde dette behov. Generelt opleves det som et værktøj, der er let at arbejde i, men det påpeges, at dobbeltregistreringer ikke er acceptabelt i en driftssituation eller i pilotafprøvning i større skala.


Indtastning af rigtige patientdata i GTP har tydeliggjort udfordringer ved overgangen fra papir til en elektronisk løsning, samt forhold ved de eksisterende papirblanketter, som ikke understøtter den reelle praksis. De involverede klinikere har givet input til det fremtidige udviklingsarbejde. Der er desuden identificeret ændringsønsker og fejl, som i nødvendigt omfang er rettet ifm. afprøvningen.

Der er behov for, at ovenstående kvalificeres i en bredere kontekst (en tværfaglig og tværsektoriel klinisk referencegruppe) inden det danner grundlag for yderligere udvikling og for etablering af integration mod lægesystemer og COSMIC.

Pilotafprøvningen har jf. ovenstående opfyldt sit formål, men der er fortsat flere udeståender, som ikke har kunnet afklares.

Januar 2014
Projektstart
Januar 2014
Januar 2015
Projektet afsluttes
Januar 2015